Pomohli núdznym

Prima noviny
2007-02-12 a 2007-02-18
číslo 7, ročník 15
Oľga Braunová

Ako sme už informovali v minulom čísle, šahanská radnica v spolupráci s OZ Human International poskytla potraviny najchudobnejším spoluobčanom.

— V priebehu dvoch dni sme rozdali 189 balíkov trvanlivých potravín, — povedal Prima novinám koordinátor humanitnej akcie — vedúci organizačno-správneho odd. MsÚ JUDr. Ernest Zsolnay.

Mesto Šahy i touto cestou ďakuje za poskytnutú pomoc OZ Human International, menovite jej organizátorovi Ladislavi Molnárovi z Ipeľských Úlian s nádejou, že spolupráca medzi Mestom a Human International sa bude i naďalej rozvíjať a prispeje k zmierneniu sociálnej nerovnosti medzi obyvateľstvom.

— Pri takýchto podujatiach musíme zvlášť úzkoslito dba o to, aby sa výber obdarovaných riadil podľa prísnych pravidiel. Pri výbere sme vyhádzali zo zoznamov, ktoré nám poskytol Úrad práce, aby pomoc dostali skutočne tí, čo ju najviac potrebujú.

— Do balíčkov pre rodiny s deťmi sme dali viac sladkosti, – informovala nás pani Jana Képesová, ktorá sa tejto agende v rámci aktivačnej činnosti venuje až viac rokov. — Inak v každom boli napríklad kvalitné cestoviny a rôzne polotovary pôvodnom z Rakúska.

Podobné humanitné akcie sme predtým organizovali so Slovenským Červeným krížom — vtedy šlo o pomoc v podobe práškov na pranie, s levickou organizáciou Ježiš pre každého — šatstvo a obuv. Vlastnú zbierku šatstva a hračiek už niekoľko razy s úspechom poriadalo i naše mesto.

Ľudia túto pomoc v prevažnej miere prijímajú veľmi vďačne, i keď sa i tu nájdu výnimky, ktorým sa čokoľvek máli. Robím tú prácu veľmi rada, lebo pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú, vidieť ich radosť, prináša radosť i mne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

You may also like these