Naše činnosti

Pomoc pre všetkých

Humanitárne zásielky

Rozdávanie jedál

Podpora nemocníc

Podpora vzdelávania

Sklad OZ Human International trikrát do týždňa je otvorený pre verejnosť, v pondelok, v stredu a v piatok, kde okrem potravinovej pomoci záujemcovia nájdu použité šatstvo, nábytok, kuchynské potreby, zdravotnícke potreby.

Adresa: SNP 54, 93601 Šahy

Otváracia doba: 

Pondelok: 13:00 – 18:00 
Utorok: zatvorené
Streda: 9:00 – 12:00  13:00 – 17:00
Štvrtok: zatvorené
Piatok: 9:00 – 12:00  13:00 – 17:00

Rozdávanie jedál

V našich priestoroch pravidelne rozdávame potraviny odkázaným. Väčšinou sú to trvanlivé potraviny, ale ročne raz alebo dvakrát uvaríme aj teplé jedlo. Často roznášame potraviny aj do krízových centier, alebo ich zástupcovia prevezmú potravinovú pomoc priamo v našom centre. Tieto akcie zvyčajne sú veľmi obľúbené, nakoľko čím ďalej, tým viac ľudí potrebuje našu podporu.

Pomoc pre Ukrajinu

V roku 2023 až šesťkrát sa nám podarilo poslať humanitárnu pomoc do vojnovej oblasti na Ukrajinu do miest Lvov, Kijev a Dnipro. Boli to trvanlivé potraviny, invalidné vozíky, zdravotnícke pomôcky, oblečenie pre personál v nemocnici. Odvoz týchto pomôcok nám zabezpečilo slovenské občianske združenie Spolu Ukrajine.

Pomoc pre Ukrajinu

V roku 2023 až šesťkrát sa nám podarilo poslať humanitárnu pomoc do vojnovej oblasti na Ukrajinu do miest Lvov, Kijev a Dnipro. Boli to trvanlivé potraviny, invalidné vozíky, zdravotnícke pomôcky, oblečenie pre personál v nemocnici. Odvoz týchto pomôcok nám zabezpečilo slovenské občianske združenie Spolu Ukrajine. Zásielky dorazili do cieľa, o tom svedčí videozáznam, v ktorom vojaci poďakujú za pomoc.

Zapojte sa

Pravidelne sprostredkujeme humanitárne zásielky po východnej Európe

Human International

Občianske združenie HUMAN INTERNATIONAL od roku 2006 pomáha odkázaným. V spolupráci s rakúskou humanitárnou spoločnosťou ORA International pravidelne sprostredkujeme humanitárne zásielky nemocniciam, školám, domom dôchodcov, detským domovom, ale aj sociálne odkázaným či viacdetným rodinám alebo osamelým starým ľuďom.

Kontakt

Naša adresa:

SNP 54, 93601 Šahy

Naše telefónne číslo:

+421 903 216 743

Náš email:

info@humaninternational.eu

Darovať

ČSOB Banka a.s.

IBAN: SK 7975000000004030052774

SWIFT: CEKOSKBX