OZ Human International proti núdzi

Prima noviny
2007-02-12 a 2007-02-18
číslo 7, ročník 15
Oľga Braunová

Na 1. strane týchto novín podrobnejšie referujeme o tom, že v prvé dva februárové dni mesta Šahy v spolupráci s Občianskym združením Human International rozdalo najnúdznejším obyvateľom mesta trvanlivé potraviny. Keďže spomenuté občianske združenie, ktoré založili práve pred rokom, vyvíja rad pozoruhodných charitatívnych aktivít celoslovenského významu, je čas už dokonale zrelý na to, aby sme ho bližšie predstavili. Tentoraz v rozhovore s jeho predsedom, bývalým starostom Ipeľských Úlian Ladislavom Molnárom.

— Ako ste sa, pán Molnár, dostali k takýmto aktivitám?

— Zhruba pred piatimi rokmi ma oslovil môj priateľ, ktorý sa podieľal v Maďarsku na aktivitách rakúskej humanitárnej organizácie Ora International – Hifa Austria, či by som sa k nemu nepripojil.

Keďže som mal vždy vzťah k takejto práci, nezaváhal som. Nakoniec, sama dobre viete, koľko je na tomto poli práce, koľko inštitúcii a ľudí potrebuje pomoc i tu, na Slovensku. Tak som začal okrem spomenutej spoločnosti spolupracovať aj s ďalšími humanitárnymi organizáciami – spomeniem aspoň Hilfe für Osteuropa. Prostredníctvom týchto organizácii sme získali kontakty na rad inštitúcii v Rakúsku a v Nemecku, ktoré potom posielali materiálnu výpomoc pre naše nemocnice, detské domovy, domovy dôchodcov, školy i rodiny v núdzi.

Z mnohých uvediem trebárs Neurologickú kliniku v Linzi, ako i dobrú desiatku rakúskych detských domovov.

Ich pomoc v podobe humanitárnych zásielok smerovala do nemocnice v šahách, v Želiezovciach. Veľkom Krtíši, Nitre, Komárne, Dunajskej Strede, ale aj do Domova dôchodcov v Santovke, Komárne a do celého radu škôl, ako i rodín. Pred rokom, ako ste už spomenuli, sme zaregistrovali občianske združenie Human International so sídlom v Ipeľských Úľanoch, ktoré je slovenskou pobočkou Ora International Austria. Jeho podpredsedom je pán Béla Hrubík z ÚV Csemadoku, členom je lekár, kňaz, úradníci…

Naša rakúska ústredňa poskytuje humanitárnu pomoc 48 krajinám, vrátane Slovenska. Za ten rok sa nám podarilo uľahčiť údel 25 organizáciám. Z Levického okresu spomeniem zásielky pre levickú Medu lienku a Detský domov, JPK, OZ Romano jile Čata, Ústav sociálnych služieb v Lontove…

— Čo konkrétne je v tých zásielkach?

— Sú to nemocničné postele a ďalší nábytok, invalidné vozíky, ošatenie, ale i trvanlivé potraviny. Časť z nich smerovala aj pre chudobných Šahanov. V januári t.r. sme na Slovensko doviezli za dva kamióny spomenutých veci.

— Okolo toľkého tovaru je veľa organizačnej i fyzickej práce. Kto vám s tým všetkým pomáha?

— U nás v Úľanoch nám pri príprave jednotlivých zásielok pomáhajú dva dobrovoľnícke manželské práry. Sú to veľmi ochotní a slušní ľudia. Pravdaže, veľa práce je aj s administratívou, lebo o každom darovanom predmete musíte mať presný záznam, kedy a kam sa dostal…

Okrem týchto zásielok pomáhame potrebným ako sa dá. V Preseľanoch napríklad žije sporiadaná rodina so štrnástimi deťmi. Zverili sa nám, že by pre deti veľmi potrebovali poschodovú posteľ. Vo vašich novinách bol práve taký inzerát. Tak sa nám podarilo tú posteľ pre nich kúpiť. Ale ešte by potrebovali ďalšie tri…

Rád by som k nášmu fungovaní uviedol, že vedieme dva účty. Jeden na cestovné výluhy pre deti. Z neho napríklad financujeme plavecké výcviky pre sociálne odkázané deti. Najbližší bude v Hokovciach pre 50 deti. Tie vyberáme v spolupráci s riaditeľmi príslušných škôl. Záujem je veľký. Nie veru vždy sa dá uspokojiť všetkých naraz.

Z druhého účtu financujeme náklady na dopravu tovaru z Rakúska na Slovensku.

— Ako prijímajú vašu pomoc obdarovaní?

— Často nás vítajú so slzami radosti. Stáva sa ale aj to, že sa zabudnú poďakovať. Ľudia sme všelijakí. Prípadný nevďak nás však neodrádza. S biedou treba bojovať. A my sme si vybrali túto cestu.

Toľko pán predseda.

Na prvej strane som písala o tom, že ak máte šťastie, stretnete sa v prúde všedných dní aj so zázrakom. I keď sa príbehy o humanitárnej pomoci a papagájovi prirodzene nedajú porovnať, jedno majú spoločné. V oboch prípadoch ide podľa mňa o záležitosti nevšedné, priam zázračné. I pre stretnutie s nimi bol môj minulý pracovný týždeň naozaj pekný.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

You may also like these