Staňte sa partnerom

Veríme v silu spolupráce a spoločného úsilia pri dosahovaní humanitárnych cieľov

Ak ste organizácia, firma alebo jednotlivec s podobnými hodnotami a cieľmi, radi by sme vás privítali ako partnera.

Spolupráca je kľúčovým prvkom našej práce, pretože veríme, že spoločné úsilie nám umožňuje dosiahnuť väčší vplyv a efektívnosť. Keď sa spojíme, môžeme dosiahnuť viac a pomôcť ešte väčšiemu počtu ľudí v núdzi.

Ak sa rozhodnete stať sa naším partnerom, budeme spolu pracovať na zlepšení života ľudí v núdzi prostredníctvom humanitárnych projektov, programov a aktivít. Budeme spoločne hľadať inovatívne riešenia a podporovať udržateľný rozvoj, s cieľom poskytovať dlhodobú a trvalú pomoc.

no poverty

best education

clean water

good health

nutrition

Naša spolupráca môže mať rôzne formy, od finančnej podpory a sponzorstva až po spoločné projekty a programy. Sme otvorení diskusii a prispôsobíme sa vašim potrebám a záujmom, aby sme dosiahli maximálny účinok.

Staňte sa naším partnerom a spoločne budujme lepší svet. Spolu môžeme dosiahnuť skutočnú zmenu a prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju. Vaša podpora a spolupráca sú cenné a budú mať významný vplyv na životy ľudí, ktorí to najviac potrebujú.

Ak máte záujem o partnerstvo s nami, neváhajte nás kontaktovať. Spolu môžeme vytvoriť silný a zmysluplný spojenectvo, ktoré bude mať trvalý vplyv na zlepšenie života ľudí a budúcnosť našej spoločnosti.

    get involve

    we've funded 12,503 charity projects for 25M people around the world