Podporiť

O obdarovaných, ako aj o darujúcich organizáciách vedieme evidenciu.
Naše príjmy vedieme na účtoch:

ČSOB Banka a.s.
IBAN: SK 7975000000004030052774
SWIFT: CEKOSKBX

Pokiaľ súhlasíte s našou ochotou pomôcť a chceli by ste, aby čím viac organizácií a odkázaných- detí a rodín
sa zúčastnilo v takej a podobnej pomoci, tak Vás prosím, podporte naše ciele, veď ešte mnohí čakajú aby sme
pomohli…

Molnár Ladislav,
výkonný riaditeľ OZ HUMAN INTERNATIONAL

ONLINE PODPORIŤ

Čoskoro … 

 

Human International

Občianske združenie HUMAN INTERNATIONAL od roku 2006 pomáha odkázaným. V spolupráci s rakúskou humanitárnou spoločnosťou ORA International pravidelne sprostredkujeme humanitárne zásielky nemocniciam, školám, domom dôchodcov, detským domovom, ale aj sociálne odkázaným či viacdetným rodinám alebo osamelým starým ľuďom.

Kontakt

Naša adresa:

SNP 54, 93601 Šahy

Naše telefónne číslo:

+421 903 216 743

Náš email:

info@humaninternational.eu

Darovať

ČSOB Banka a.s.

IBAN: SK 7975000000004030052774

SWIFT: CEKOSKBX